Skip to main content

KTH Space Rendezvous VT 15

Första KTH Space Rendezvous blir onsdagen den 4 mars kl 13.00 - 17.00 i sal K1, Teknikringen 56, KTH, därefter blir det Rymdpub. För att stärka det interna rymdsamarbetet vidare, för att utbyta nyheter och för informella diskussioner, så kommer vi framöver att ordna ett ”KTH Space Rendezvous” varje termin.

Time: Wed 2015-03-04 13.00 - 19.00

Location: Sal K1, Teknikringen 56, KTH, Stockholm

Program

Contact: