Skip to main content

Välkommen på föreläsning om öppenhet med fackförbundets STs ordförande Britta Lejon

Enligt rapporten ”Öppenhet på Villovägar” upplever fyra av tio ST- medlemmar att det har blivit lägre i tak på arbetsplatsen under de senaste tre åren. ”Kontrollerande chefer, undanhållande av information, risker för att bli utskälld inför arbetskamrater är exempel på upplevelser från medarbetare.” Hur upplever du samtals/debattklimatet på KTH och hur påverkar det din arbetsmiljö? Hur tycker du att kommunikationen mellan ledning och medarbetare fungerar? Känner du dig delaktigt i de beslut som tas? Kom och diskutera med oss!

Time: Wed 2015-03-25 14.30 - 16.00

Location: Plattan, Sing Sing, Lindstedtsvägen 30

Inbjudan till en föreläsning med tema öppenhet på arbetsplatsen.

Mer info och anmälan

Kontakt:

st-kth@kth.se