Skip to main content

Drop-in för forskare: Bibliometri

Välkommen till bibliotekets öppna zoomrum för forskare på fredagar.

Time: Fri 2021-11-26 13.00 - 14.00

Location: Zoom

Language: Engelska

Kom förbi vårt öppna zoomrum för att ställa frågor eller diskutera med bibliotekspersonalen, och kanske även andra forskare och doktorander.

Denna fredag är en bibliometriker på plats och svarar på frågor om bibliometri.

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.

Denna drop-in riktar sig till forskare och doktorander.