Skip to main content

Drop-in för forskare: Forskningsdata

Denna fredag riktar vi oss till KTH-doktorander och forskare som vill diskutera forskningsdata.

Time: Fri 2021-11-12 13.00 - 14.00

Location: Zoom

Language: Engelska

Kom förbi vårt öppna zoomrum för att ställa frågor eller diskutera med bibliotekspersonalen, och kanske även andra forskare och doktorander.

Denna fredag kommer bibliotekets forskningsdatateam vara på plats. Kom och ställ frågor om datahanteringsplaner, forskningsdatahantering med mera. Vi diskuterar också gärna olika frågeställningar runt forskningsdata, och vill gärna höra vad du har att berätta om till exempel hur öppna data och/eller delning av data gör skillnad i ditt ämne.

Denna drop-in riktar sig till forskare och doktorander.