Högre utbildningskvalitet efter UKÄ:s granskning

Efter UKÄ:s granskning hösten 2013 fick högskoleutbildningen i Kemiteknik en anmärkning på bristande kvalitet i kursen examensarbete. Det svåranalyserade omdömet har lett till ett antal förbättringar i utbildningen och utbildningen har nu fått betyget hög kvalitet från UKÄ.

– Förbättringarna har införts bit för bit under senaste året och tagits väl emot av studenterna, säger Sara Naumann, programansvarig för Kemiteknik.

Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Licheng Sun erhåller Arrheniusplaketten

Ahrreniusplaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

I år tilldelas professor Licheng Sun på institutionen för Kemi Arrheniusplaketten 2014 för "sin forskning kring biomimetiska modellsystem för det aktiva centret i fotosystem II och hydrogenaser, färgämnessensiterade solceller, supramolekylär fotokemi samt fotoinducerade elektron- och energitransferprocesser".

Doktorand på CHE vann innovationspris

Martin Wåhlander är doktorand inom ytkemi och polymera nanokompositer vid skolan för Kemivetenskap, avdelningen Ytbehandlingsteknik. Han har deltagit i ett innovationsprojekt kallat ”Kite Power Energy Farm”, tillsammans med med fem doktorander från skolan för Elektro och systemteknik (EE) och har vunnit pris i KTH Innovation Idea Competition 2014 för Prototyping & User Testing.

-Projektet handlar om att utvinna energi ur vind på ett alternativt sätt genom att koppla en Power Kite (drake) till en markbaserad generator. Idén är att utvinna energi då Power kiten stiger (driver en generatorn) och sedan vinkla seglet för att lättare kunna vira in kiten utan behov av en stark dragkraft.

Fights Malaria with scents

Jenny Lindh and Anna-Karin Borg Karlsson are two researchers at the Division of Organic Chemistry who are close to find another way to combat malaria.

By focusing on the behaviour of female mosquitos they have identified a substance, cedrol, which is one of the scents female mosquitoes are looking for when they lay their eggs. With this knowledge, the KTH researchers hope that they should be able to create effective mosquito traps.

Mosade oliver blir värme och el

Gör dig av med det giftiga avfallet från produktionen av olivolja samtidigt som värme och elektricitet alstras. Det låter som en lysande plan, och KTH-forskaren Carina Lagergren ser en stor potential i forskningsprojektet Biogas2PEMFC. En fullt fungerande anläggning är igång i Spanien.

Christina Moberg new President at KVA

Christina Moberg, professor emeritus at organic chemistry, has been elected as new President for the Royal Swedish Academy of Sciences (KVA). She will take over the role as the foremost representative of KVA July 1st, 2015.

- As the new President, I see one important task being to emphasise the significance of basic science in social development. There is a risk that we concentrate too many resources on contemporary problems, forgetting that the primary task of scholarly research is to find solutions for as yet unidentified questions, thus fulfilling the needs of future generations, Christina says.

Read more about Christina Moberg's research at KTH

The King visits at the CHE school

On Monday 8 December, The King attended a seminar on the forest industry materials research of the future at KTH Royal Institute of Technology.

Calendar

Top page top