Teknisk kemi

På Teknisk kemi kommer du i direkt kontakt med näringslivet och får lösa problem som baseras på aktuella samhällsfrågor.

Under första perioden på KTH har studenterna på Teknisk kemi besökt kemiingenjörer på olika företag, läst en mattekurs och en kemikurs. Under studiebesöken fick studenterna möta kemiingenjörer i deras vardag och i kemikursen har de fokuserat på grunderna i material och energiflöden i tekniska och naturliga system, vilka behövs för att bla lösa och analysera globala miljöproblem.

Här kan du läsa mer om utbildningen:

Utbildningsplan

Om programmet

Greenhouse Labs

Här kan unga högteknologiska och tillväxtorienterade kemirelaterade företag etablera sig under en begränsad tid. Vi erbjuder toppmoderna labb och kontor med en väl fungerande infrastruktur. Greenhouse Labs ligger i direkt anslutning till undervisning och forskning på Skolan för Kemivetenskap, mitt på KTH:s campus, i en miljö som främjar innovation och entreprenörskap.

Skolan för Kemivetenskap firar 10 år!

Your web browser can not show this movie

Your browser has javascript disabled.

You can not se movies inside the editor

To see the movie, use the page preview.

Licheng Sun erhåller Arrheniusplaketten

Ahrreniusplaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

I år tilldelas professor Licheng Sun på institutionen för Kemi Arrheniusplaketten 2014 för "sin forskning kring biomimetiska modellsystem för det aktiva centret i fotosystem II och hydrogenaser, färgämnessensiterade solceller, supramolekylär fotokemi samt fotoinducerade elektron- och energitransferprocesser".

Trees are source for high-capacity, soft batteries

A method for making elastic high-capacity batteries from wood pulp was unveiled by researchers in Sweden and the US. Using nanocellulose broken down from tree fibres, a team from KTH Royal Institute of Technology and Stanford University produced an elastic, foam-like battery material that can withstand shock and stress.

Högre utbildningskvalitet efter UKÄ:s granskning

Efter UKÄ:s granskning hösten 2013 fick högskoleutbildningen i Kemiteknik en anmärkning på bristande kvalitet i kursen examensarbete. Det svåranalyserade omdömet har lett till ett antal förbättringar i utbildningen och utbildningen har nu fått betyget hög kvalitet från UKÄ.

– Förbättringarna har införts bit för bit under senaste året och tagits väl emot av studenterna, säger Sara Naumann, programansvarig för Kemiteknik.

Calendar

Top page top