Välkommen till Utbildningskansli CHE/BIO

På kansliet har vi som målsättning att ge teknologer och forskarstuderande god service, sakkunnig, kvalificerad information och administrativt stöd. Vår roll är också att samordna och medverka vid uppföljning och utvärdering av verksamheten inom utbildningsområdet. För oss är det viktigt att hålla en nära kontakt och dialog med studenter, forskarstuderande, lärare och handledare så att vi ständigt kan utveckla och förbättra våra tjänster.

Adress: Teknikringen 42, bv

Kursexpeditionen Skolan för kemivetenskap

Teknikringen 42, bv

På CHE expeditionen jobbar: Nadiya Rudyk, Nathalie Kvamme och Johanna Nyholm
Tel: 08-7908757
mail:kursexp@che.kth.se

Öppettider

Måndag kl 10.00 - 11.30  samt  12.30 - 15.00
Tisdag - Torsdag kl 12.30 - 15.00
Fredagar Stängt

Kursexpedition Skolan för bioteknologi

Adress: AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, plan 5

På BIO-expeditionen jobbar: Kristina Burestad
Tel: 08-790 99 72
mail: studentexpeditionen@biotech.kth.se

Forskarutbildningsadministratör
Hanne Brundin

Öppettider:

Måndag-torsdag kl 13.30-15.30
Fredagar stängt

På expeditionerna:

  • ansvarar man för ladokrapporteringar
  • kan du köpa kursmaterial
  • få hjälp med kursregistreringar
  • hämta ut tentor (de som ej scannats)

Funktioner på CHE och BIO kansli

Du kan  nå studievägledarna på följande funktionsadresser:

svl@che.kth.se
svl@bio.kth.se

Studievägledning

Vänd dig till någon av studievägledarna om du vill diskutera din studiesituation. Studievägledarna arbetar med uppföljning av studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser och dels vid olika val som görs under utbildningens gång. De ger även tips för bättre studieteknik samt upprättar individuella studieplaner om så behövs.

Det är också till din studievägledare du vänder dig till när det gäller studieuppehåll, studieavbrott eller tillgodoräknande. De är även kontakpersoner gentemot CSN och ger viss information i studieekonomiska frågor.

Drop-in

Måndag kl 10.00 - 11.30  samt  12.30 - 15.00

Tisdag - Torsdag kl 12.30 - 15.00

Fredagar Stängt

Under drop-intiden är du är välkommen till din studievägledare för att ställa kortare frågor eller boka enskilt samtal.

Bokade samtal

Du bokar vägledningssamtal med din studievägledare enklast via telefon, e-post eller drop-in.
Samtalen kan t ex handla om:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Studieplanering, individuell studieplan
  • Kursval
  • Identifiera behov, intressen och förutsättningar
  • Studieuppehåll/ studieavbrott

Förbered dig innan vägledningssamtalet

Vanligast är att samtalet tar 30-45 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid.
Om samtalet handlar om individuell studieplanering är det bra om du själv så gott du kan funderar igenom hur du skulle vilja studera.
Om samtalet handlar om vad du ska välja efter basår/basterminsstudierna förbered dig genom att ta del av den information som finns på webbsidor och kataloger.

OBS! I början på varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledarna. Gör därför en bokning i god tid.

Kanslichef / UA

  E-post Tel
Pelle Dalhammar perda@kth.se 790 65 19

Studievägledning

  E-post Tel
Sara Sabrie ssabrie@kth.se 790 61 98 
My Lönn mylonn@kth.se 790 82 90

Internationaliseringshandläggare

Kontaktar du när det gäller allmän information om studier utomlands, val av lämpliga universitet och kurser, namn på kontaktpersoner vid utländska universitet, ansökan om utbytesstudier utomlands, ansökan om internationaliseringsbidrag och allt annat som är förknippat med studier utomlands.

  E-post Tel
Marija Bogdanovic marija2@kth.se 790 71 69 
     

Utbildningshandläggare

Arbetar med antagning till högre årskurs, tillgodoräknande av kurser, lär- och timplaner, studier på masterprogrammen. Kan även nås på:

master@che.kth.se
master@bio.kth.se

  E-post Tel
Maria Orgmets orgmets@kth.se 790 90 51
Pelle Dalhammar perda@kth.se 790 6519

Forskarutbildningsadministratör

Handlägger ansökningar om licentiat- och doktorsexamina.

  E-post Tel
Johanna Hagerman jhagerm@kth.se 790 44 15
Top page top