Studies

Study programmes given in Swedish

Civilingenjörsutbildning i Teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Engineering

Kemivetenskap 300 hp, sista antagningsomgång ht-12

Högskoleingenjör i Kemiteknik, 180 hp Bachelor of Science i Engineering

Master´s programmes (2 years)

Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö

Masterprogram, makromolekylära material

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik

Technical Preparatory Education, swedish

Tekniskt basår, 60 hp Technical Preparatory Year

Teknisk bastermin, 30 hp Technical  Preparatort Semester

Read more


Kontakt

Top page top