Undergraduate courses given at TMH

Namn Nr Årskurs Period hp Ges på
Spektrala transformer för Media DT1130 Media 3-4 2 7.5 Svenska
Ljud som informationsbärare DT1174 Media 2 2012-01-02 9 Svenska
Speech Technology (Talteknologi) DT2112 D3-4, E4, F4, Media4 3 7.5 English
Multimodal interaction and interfaces DT2140 D3-4, E4, F4, Media4, TISYM 2 7.5 English
Music Acoustic (Musikakustik) DT2212 D4, E4, F4 3 7.5 English
Musical communication & music technology (Musikalisk kommunikation och musikteknologi) DT2213 Media 3-4, E4, D4 4 7.5 English
Sound in Interaction
(Ljud i interaktion)
DT2300 THCIM specialization Multimodal Interaction", MDI2-multimodal interaktion, TISYM, all programs 1 7.5 English
Audio technology (Audioteknik) DT2410 Media 3-4,E4, D4, F4, TSOVM1 2 7.5 English
Speech and speaker recognition (Igenkänning av tal och talare) DT2118 D4, E4, F4, Media4 4 7.5 English
Advanced Individual Course in Musical Communication DT2215 2012-04-05   6 English/ Svenska
Function of the Singing Voice DT211V   Summer 7.5 English
Elektroakustik (Electroacoustics) DT2400 E4-5, M4-5 Vilande 7.5 Svenska
Högtalarkonstruktion DT2420 E4-5, M4-5 Vilande 4.5 Svenska
Orkesterspelets teori
(Theory of orchestral performance)
DT1601 alla   9 Svenska
Orkesterspelets praktik
(Orchestral performance)
DT1602 alla   9 Svenska
Top page top