Brinner för utbildning och samarbete

Magnus Burman, vice föreståndare för plattformen för Industriell Transformation

Published Jun 20, 2019

Forskningsplattformen för Industriell transformation har två vice föreståndare, där den ena är Magnus Burman, forskare vid institutionen för farkost och flyg.

– Industriell transformation spänner över många ämnesområden och att vi är flera gör att vi kompletterar varandra väl. Sen är det roligt också att vara tre i ledningen som kan bolla nya frågor. Vi har fått en flygande start där vi etablerat kontakt med många andra forskningscentra på KTH, säger Magnus Burman .

Magnus Burman ingår i en forskargrupp som arbetar med kolfiberkompositer för att skapa lätta fordonskonstruktioner. Gruppen omfattar en handfull seniora forskare samt ett femtontal doktorander. Tillsammans har de industripartners i flera olika sektorer, men huvudsakligen fordon- och flygindustri.

– Delar av min tid de senaste åren har jag varit utbytesforskare vid Scania i Södertälje. Vilket har gjort att jag byggt upp ett bra nätverk, och fått en bra förståelse för hur industrin arbetar med produktutveckling, säger han.

Eldrivet fordon i kompositmaterial

Bland de projekt han deltagit i finns Scanias nyligen lanserade konceptfordon NXT. Ett självkörande och eldrivet modulfordon byggt i kompositmaterial. Att bidra med kunskap om hur lättviktskompositer kan introduceras i framtida fordon var också en del av målet med utbytet.

– Här finns en tydlig koppling till industriell transformation. Under tiden på Scania hade jag bland annat en seminarieserie för medarbetarna. Där deltog allt från konstruktörer till beslutsfattare i högre ledningsnivå, säger Magnus Burman.

Utbildning handlar i dag allt mer om ett ständigt lärande genom hela livet, menar han.

– Det finns ett behov av kunskapsuppdatering hos de etablerade ingenjörerna. I mitt fält finns det många som kan konstruera i olika metalliska material men inte i polymera kompositmaterial där konstruktioner och beräkningar är annorlunda, säger han.

Många sektorer står inför samma sorts kunskapsbehov när det introduceras nya material eller processer, menar han. Och här kan KTH:s forskare bidra med enkla medel.

– Forskare som ligger i framkant kan skapa webinars eller liknande för att ge industrin en uppdatering i sitt respektive ämnesområde. En snabb inblick som kan leda till att de fördjupar sina kunskaper ytterligare.

Rollen som vice föreståndare på forskningsplattformen Industriell transformation ser han som en sorts mäklare.

– Det gäller att koppla samman de forskargrupper på KTH, som inte har en naturlig kontakt till vardags, men som delar ambitionen att hitta nya industriella applikationer för sin forskning. Bland de stora ämnena finns i dag elektrifierade och autonoma fordon, där behöver vi hitta nya tekniska lösningar och gärna svenska leverantörer för att lyckas, säger Magnus Burman.

Text: Magnus Trogen Pahlén