Påminnelse ”Utlysning medicinteknik” OBS! sista ansökningsdag 27 augusti

Utlysning på 4,5 msek: Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn ett bättre liv

Published Aug 27, 2019

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik eller anpassning av befintlig teknik eller tjänst.

Anslag kan sökas för lönekostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor och indirekta kostnader. Medtech4Health finansierar stödberättigade kostnader för företag och Barncancerfonden finansierar motsvarande kostnader för övriga parter.

Hur mycket kan sökas?
Ingen maxgräns för enskilda anslag. Total i utlysningen kan maximalt 4,5 miljoner kronor beviljas. Av detta kan maximalt 1,5 miljoner kronor beviljas till företag. Finansiering till företagsparten kan maximalt uppgå till 50 procent av företagspartens totala stödberättigade kostnader. Total omfattning av utlysningen är därmed maximalt 6 miljoner kronor. Företagets motfinansiering skall uppgå till minst 100 000 kr. För övriga parter krävs ingen motfinansiering.

Exempel: Ett projekt i samarbete mellan universitet och företag med en total budget om 1 000 000 kr där båda parter har lika del kan maximalt beviljas 750 000 kr. Barncancerfonden finansierar universitetsparten med 500 000 kr och Medtech4Health finansierar företagsparten med 250 000 kr. Företagsparten motfinansierar resterande 250 000 kr.

OBS! Sista ansökningsdag är den 27 augusti 2019.

Utlysning

Page responsible:Cecilia Aflodal
Belongs to: Research
Last changed: Aug 27, 2019