Plattformarna ska vara fönster in i KTH

Jayanth Raghothama, vice föreståndare KTHs Digitaliseringsplattform

Published Jun 20, 2019

Jayanth Raghothama delar rollen som vice föreståndare för KTH:s Digitaliseringsplattform.

Ett av målen med Digitaliseringsplattformen är att skapa en hållbar infrastruktur för att lättare dela forskningsdata och information.

– Det kan leda till fler samarbeten både mellan de som känner varandra sedan tidigare och de som ännu inte lärt känna varandra, säger Jayanth Raghothama , biträdande professor vid avdelningen för Hälsoinformatik och logistik.

Själv kom han till KTH 2013 för att slutföra sin doktorsavhandling. Som ung forskare i karriären var det svårt att skapa ett eget nätverk, menar han.

– Här kan forskningsplattformen bidra genom att öppna fler kontaktmöjligheter för unga forskare. Som ett fönster till KTH där du får kontakt med andra som gör en liknande forskning som du själv, säger han.

– Plattformarna är helt essentiella för KTH när det gäller att sammanföra forskare inom olika discipliner.

Framgångsrika beslutstödssystem

I dag arbetar han med att skapa beslutsstödsystem för bland annat transportsektorn, och hälso- och sjukvården. Systemen kommer även till nytta inom stadsplanering, krisplanering och energistyrning.

– Vi utvecklar verktyg för att ge beslutsfattare en bättre inblick i hur olika beslut påverkar verksamheten. Här använder vi simuleringar och spelmetoder för att ge en tydligare förståelse av hur olika förbättringsåtgärder påverkar helheten, säger han.

Innan han började på KTH arbetade han som forskningsingenjör i Bangalore där han bland annat utvecklade olika beräkningsverktyg. I dag har han ett bredare perspektiv med ett intresse för hur verktygen bäst bör utformas för att stödja hela beslutsprocesser.

– Men för att lyckas utveckla framgångsrika beslutsstödsystem behöver vi arbeta mer tvärvetenskapligt och i nära samarbete med andra forskare inom KTH. Som vice föreståndare hoppas jag bidra till att sammanföra fler forskargrupper för att vi bättre ska kunna ta oss an utmaningarna, säger han.

Om tio år hoppas han att plattformen och det egna arbetet har förändrat sättet vi ser på olika beslutssystem.

– Förhoppningsvis ser vi dem mer som en integrerad helhet istället för isolerade system. Ser vi relationen mellan olika system så kommer vi också att bättre förstå konsekvenser av enskilda beslut, säger Jayanth Raghothama.

Något som kommer att göra det enklare att förstå och förbättra verksamheter och hela sektorer.

Text: Magnus Trogen Pahlén