Skip to main content

Search by tag

Number of hits: 1

  • ESAIM - Självständiga Arbeten Som Exjobb

    KMH och KTH har fått medel från Vinnova för att utveckla exjobb med musik- och ljudinriktning inom utbildningar i musik och teknik. Projektet kallas ESIAM – etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik. 

Belongs to: KTH Royal Institute of Technology
Last changed: Sep 22, 2020