ZIFRO

ZIFRO är det kompletta läromedlet för programmering anpassat till den nya läroplanen. Vi erbjuder en snäll och lekfull kodmiljö där elever tränar programmering samt allt nödvändigt material som lärare behöver för att undervisa.

Team: Sara Danielsson & Fredrica Lundkvist

Besök ZIFROs hemsida!

Belongs to: KTH Innovation
Last changed: Apr 18, 2019