Skip to main content

Provement

Provement är en mjukvarutjänst med anslutna enheter som är till för att göra klinisk behandling av barnfetma bättre och mer kostnadseffektiv.

Systemet är baserat på automatisk datainsamling i patienternas hem. Datat analyseras för att ge omedelbar återkoppling till familjerna baserat på deras senaste utveckling och för att generera rapporter till klinikerna med rekommendationer om vilka patienter som behöver klinikpersonalens uppmärksamhet, när de behöver den. Detta tillåter personalen att prioritera sin tid för att kunna hjälpa patienterna så effektivt som möjligt och ingripa innan behandlingen misslyckas.

Teamet

Teamet består idag av Andreas Drangel, som nyligen har gått klart datalogiprogrammet på KTH och Love Marcus som har studerat teknisk fysik och masterprogrammet i maskininlärning på KTH. Vi har också professor Claude Marcus från Karolinska Institutet som har fokuserat mycket av sin akademiska karriär på att forska inom barnfetmabehandling och -prevention. De kliniska studierna utförs Pernilla Danielsson-Liljeqvist och Linnea Johansson vid Karolinska institutet.

Processen

Besök Provements hemsida!

Belongs to: KTH Innovation
Last changed: Dec 20, 2018