Tillblivelser - En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik

Time: Fri 2017-03-10 13.00

Location: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Subject area: Maskinkonstruktion

Doctoral student: Karin Ehrnberger , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Erling Björgvinsson, Göteborgs universitet, Skolan för Design och konsthantverk (HDK), Göteborg

Supervisor: Prof. Sara Ilstedt