Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines

Time: Fri 2017-09-08 13.00

Location: Sal B242, Brinellvägen 83, KTH

Subject area: Maskinkonstruktion

Doctoral student: Anders Thibblin , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Uta Klement, Inst. för Material-och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Supervisor: Prof. Ulf Olofsson

2017-09-08T13:00 2017-09-08T13:00 Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines (Maskinkonstruktion) Thermal Barrier Coatings for Diesel Engines (Maskinkonstruktion)
Top page top