Skip to main content

Unilog – Nya kurser för Tillämpad logistikutbildning

Published May 25, 2020

Projektet UniLog har utvecklat kursmoduler inom tillämpad logistik, i samverkan mellan svenska, finska, estniska och lettiska universitet.

Logistiksektorn är under förändring och det leder till nya kompetensbehov. Det tar dock lång tid att ändra utbildningar och i Europa ser vi även stora skillnader inom logistikutbildningar, trots att logistik har en gränsöverskridande funktion.

För att råda bot på denna olikhet och för att bidra till en mer homogen arbetsmarknad för arbetstagare som jobbar med logistikuppgifter i Östersjöområdet, så tar projektet UNILOG (CB743) fram moduler på bachelor och master nivå som kan bidra till en kompetensförbättring samt att reducera gapen mellan vad industrin behöver och vad som utbildas på universiteten. Detta är ett samarbete med representanter för svenska, finska, estniska och lettiska universitet som erbjuder tillämpade logistikstudier.

För att definiera vilken kompetens som behövs i framtiden skickades en online-enkät till medlemmar av två logistikföreningar, vilket resulterade i 84 svar. För att få en mer detaljerad förståelse så genomfördes också 60 intervjuer. Analysen av dessa visade att behoven av förbättrade utbildningar fanns i dessa områden:

 • Ny teknologi (Central Baltic)
 • Generiska färdigheter (Central Baltic)
 • Internationella / globala relationer, erfarenhet, tillvägagångssätt (FI, LV, EE)
 • Praktisk tillämpning / studie visar sig kopplad till den verkliga arbetsmiljön (FI, LV, EE)
 • Tvärvetenskaplig / holistisk inriktning (FI, LV)
 • Processhantering / utveckling (FI, EE)
 • Hållbarhet (SE, FI)

Som listan indikerar, så har de olika länderna några olikheter i sina behov. För att möta dessa olikheter på ett flexibelt sätt, valdes att utveckla små moduler som motsvarar 1 ECTS, så att de kan kombineras på olika sätt. Detta ger också en bättre möjlighet för att stötta ett koncept kring livslångt lärande, som är nödvändigt i dagens arbetssituation.

På bachelor nivå är de 18 olika modulerna fördelade i följande tre områden:

 • Nya teknologier
 • Management färdigheter
 • Holistisk förståelse av logistik

Medan de på master nivå är indelade i:

 • Nya teknologier
 • Handelsrätt
 • Holistisk förståelse av logistik

Alla modulerna testas nu på de fyra olika högskolorna och blir därefter utvärderade och eventuellt anpassade. Från våren 2021 kommer de att vara tillgängliga också för andra intresserade högskolor.

Mer information om kurs curricula och projektet kan ni hitta här: UniLog

Projektet är ett Interreg Central Baltic Projekt.

Page responsible:Amita Singh
Belongs to: Sustainable Production Development
Last changed: May 25, 2020