Janne Carlssons stipendium for Academic Leadership

Marita Hilliges, recipient 2018

2018 Marita Hilliges, SUHF
2017 Joakim Lilliesköld, KTH
2016 Cecilia Christersson, Malmö högskola
2015 Sophia Hober, KTH
2014 Jan-Olov Höög, Karolinska institutet
2013 Johan Malmqvist, Chalmers universitet
2012 Stefan Nordlund, Stockholms universitet
2011 Katja Tollmar Grillner, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad KTH
2010 Folke Snickars, fakultetens dekanus KTH
2009 Helena Lindholm, Göteborgs universitet
2008 Ingrid Melinder, dekan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH

Page responsible:Kommunikationsavdelningen
Belongs to: About KTH
Last changed: Jan 21, 2019