Event and seminars

Here you will find information about upcoming and past events and seminars about the environment and sustainable development at KTH.

17 October, 2018

KTH Live-In Lab – Testbeds for accelerated innovation

In order to build smart and sustainable buildings we need to use resource efficient technologies, combine products into working systems and enable the possibilities of digitalization. Welcome to this lecture on how KTH Live-In Lab accelerates innovation thanks to yearly reconfigurations and tests of products and services in real buildings.

Date: 17 October, 12.15-13.00
Place: South East Gallery, Main Library
More information and registration

14 november, 2018

KTH Sustainability Research Day

Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.

Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle. Vi diskuterar även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med ledande aktörer från olika delar av samhället.

Tid: 14 november 2018, kl 13.00-17.00
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Mer information och anmälan

17 October, 2018

Unsettling conversation: The politics of fear and safety – dealing with uncertainties in planning

The recent Swedish election campaign put emphasis on questions of crime and safety. While the provision of safe, accessible and healthy environments is listed as part of the UN sustainability goals, the implications of safety are far from certain and the implementation remains a challenge. Welcome to this panel debate on the politics of fear and safety, and how planning can deal with uncertainties and insecurities.

Date: 17 October, 17.30-19.00
Place: Room D1, Lindstedtsvägen 17, KTH
More information and registration

22 oktober 2018

Algbönder och framtida algbaserade bioraffinaderier - en ny industri för Sverige

Välkommen till en öppen föreläsning om odlingar som varken behöver bevattnas eller gödslas.

Fredrik Gröndahl, prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) samt projektledare för SEAFARM, berättar om hur alger kan komma att bli vanligare som exempelvis mat, foder eller byggmaterial.

Datum: 22 oktober, 17.00-18.00
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus
Mer information och anmälan

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

ISO 14001 Certificate (pdf 133 kB)

Top page top