KTH-Sustainability Research Day, 21 oktober 2015

Framtidens hållbara samhälle har behov av kunskap och konkreta lösningar inom bland annat mobilitet, material och produktion. Utmaningarna är många men möjligheterna är stora.

Under dagen möter du framstående forskare från KTH som tillsammans med aktörer från näringsliv, politik och industri diskuterar hur det hållbara samhället kan realiseras. Som avslutning funderar komikern Al Pitcher kring hållbarhet, ny teknik och Sverige.

Välkommen!

Tid: 21 oktober, 13.00 – 17.00 med avslutande mingel
Lokal: Kårhuset, Drottning Kristinas väg 19, KTH Campus ( vägbeskrivning )
Moderator: Hanna Zetterberg

Konferensen är avgiftsfri.

Registrera dig här

Program

13.00–13.20

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, professor Göran Finnveden.pdf (pdf 805 kB)

13.20–13.40

 

Key-note speaker

Mats Williamsson, vice vd Skanska, medlem i KTH:s styrelse Mats Williamsson (pdf 1.8 MB)

13.40–14.30


 
 

Mobilitet - tänk bortom transporter

Nicole Kringos, lektor, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH Nicole Kringos.pdf (pdf 2.4 MB)
Peter Georén, förståndare för Integrated Transport Research Lab, KTH Peter Georén.pdf (pdf 1.5 MB)
Teo Enlund, KTH Green Leap Teo Enlund.pdf (pdf 4.5 MB)
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad

14.30–15.00

Kaffe

15.00–15.50


 
 

Material i produktion och kretslopp

Sofia Ritzén, lektor, Skolan för industriell teknik och management, KTH Sofia Ritzen.pdf (pdf 291 kB)
Inger Odnevall Wallinder, professor, Skolan för kemivetenskap, KTH Inger Odnevall Wallinder.pdf (pdf 899 kB)
Fredrik Lundell, lektor, Skolan för teknikvetenskap, KTH
Yannos Wikström, EcoDesign Expert, Bombardier

15.50–16.40


 

Vad vill samhället ha av KTH?
 

Karin Bradley, lektor, urbana och regionala studier, KTH och Regeringens Analysgrupp Grön omställning
Nina Ekelund, Hagainitiativet 
Torbjörn Lundahl, Program Director “5G for Sweden”, Ericsson
Åsa Pettersson, Head of Public and Sustainability Affairs, Scania 
Leif Holmberg, Utredare klimatstyrmedel, Naturvårdsverket

16.40–17.00

 Uppträdande

 Komikern Al Pitcher funderar kring hållbarhet, ny teknik och Sverige

17.00–19.00

Mingel