Månadens hållbarhetsprojekt

På KTH pågår flera projekt med koppling till hållbarhet. Det handlar om forskningsprojekt, studentprojekt, projekt inom skolorna och projekt på förvaltningsnivå. Här presenterar vi varje månad ett nytt hållbarhetsprojekt att inspireras av.