Open calls / Aktuella forskningsutlysningar

Compilation of open calls within Sustainable Development and Environment from some of Sweden's major funding bodies.

Sammanställning av aktuella forskningsutlysningar med koppling till miljö och hållbar utveckling från några av de största finansiärerna inom området.

The list is updated approximately every second week. If you know about calls that should be in the list but are not, please send an e-mail to Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

If you wish to recieve an e-mail every time the list is updated, send an e-mail to sustainability@kth.se

Sammanställningen uppdateras helt cirka varannan vecka, men utlysningar läggs också in kontinuerligt. Har du tips på utlysningar som inte finns med i listan, maila Karin Larsdotter: karinlar@kth.se

Om du vill få mejl när listan uppdateras, anmäl dig till sustainability@kth.se

Open calls

updated January 8 2019

Funding body / Finansiär Call / Utlysning

Application deadline / Sista ansökningsdag

   
KSLA C. F. Lundströms stiftelse, för främjande av vetenskaplig forskning 15 januari 2019
Energimyndigheten Design för energieffektiv vardag - utlysning nr 2 16 januari 2019
SIP Produktion2030 (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Produktion 2030 - utlysning 11 21 januari 2019
Energimyndigheten Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle 21 januari 2019
Energimyndigheten Vill du bidra till radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon? 23 januari 2019
Energimyndigheten Stöd till batteriforskning 29 januari 2019
Energimyndigheten Studera ekologiskt hållbart uttag av skogsbränsle 30 januari 2019
Vinnova Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019 30 januari 2019
Formas Forskning om hållbara hav 31 januari 2019
Formas Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems 31 januari 2019
SIP InfraSweden 2030 (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur 5 februari 2019
Energimyndigheten Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem - TERMO 7 februari 2019
KTH internt Digitaliseringssatsningen - Call for pilot projects 10 februari 2019
Länsförsäkringars Forskningsfond Forskningsprojekt om klimatanpassning 20 februari 2019
Energimyndigheten Var med och utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser 21 februari 2019
Formas Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön 28 februari 2019
Vinnova Samverkansprojekt för bättre hälsa 28 februari 2019
Mistra Design för minskad exponering för farliga kemikalier 4 mars 2019
SIP Bioinnovation (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk 5 mars 2019
Mistra Miljökommunikation 6 mars 2019
Energimyndigheten Utveckla framtidens vattenkraft 6 mars 2019
Vinnova Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - innovationsprojekt 8 mars 2019
Vinnova Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt 8 mars 2019
Energimyndigheten Utveckla hållbara biobränslen för flyg 12 mars 2019
JPI Oceans, Formas Europeisk utlysning: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio 17 mars 2019
SIP Viable Cities (Formas, Vinnova, Energimyndigheten) Klimatneutrala städer 2030 28 mars 2019
Energimyndigheten Internationella projekt inom havsenergi OCEANERA-NET Cofund 5 april 2019
Energimyndigheten, ERA-Net Utveckla produktionen av bioenergi, biobaserade råvaror och produkter i ett europeiskt samarbete 18 juni 2019

Coming calls and year-round open calls / Kommande och löpande utlysningar

Funding body / Finansiär Call / Utlysning Time / Tidsperiod
Energimyndigheten Pilot- och demonstrationsprojekt löpande
Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program

löpande
Formas Akutbidrag löpande
Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Delprogram inom områdena:

 • Energi och miljö
 • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
 • Elektronik, mjukvara och kommunikation
 • Hållbar produktion
 • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Strategiska satsningar inom områdena:

 • Big data analytics
 • Cyklar och fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid
 • El-vägar
 • Fordons IT-säkerhet och integritet
 • FIFFI
 • Möjliggörande teknik
 • Komplex reglering
 • Automatiserade fordon
 • Electromobility
 • Affärsmodeller
För sista ansökningsdagar, se respektive område på hemsidan.