Skip to main content

Density Functional Study of Elastic Properties of Metallic Alloys

Time: Mon 2015-12-14 10.00

Location: Sal Sefström M131, Brinellvägen 23, KTH

Subject area: Teknisk materialvetenskap

Doctoral student: Liyun Tian , Materialvetenskap

Opponent: Dr. Wei Luo, Inst. för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet, Uppsala

Supervisor: Prof. Levente Vitos