Skip to main content

Development of Graphitic Carbon Nitride based Semiconductor Photocatalysts for Organic Pollutant Degradation

Time: Wed 2015-09-30 10.00

Location: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Subject area: Teknisk materialvetenskap

Doctoral student: Jing Wang , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Anders Palmqvist, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Supervisor: Prof. Pär Jönsson