Skip to main content

Diffusion of dynamic innovations :A case study of residential solar PV systems

Time: Fri 2015-12-11 14.00

Location: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, KTH

Subject area: Industriell ekonomi och organisation

Doctoral student: Emrah Karakaya , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Assoc. Proc. Anna Bergek, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet

Supervisor: Doc. Cali Nuur