Skip to main content

First Principles Modelling of Clean Energy Materials

Time: Fri 2015-06-12 10.00

Location: Sal Sefström, M131, Brinellvägen 23, KTH

Subject area: Teknisk materialvetenskap

Doctoral student: Pjotrs Zguns , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Susanne Mirbt, Inst. för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet

Supervisor: Prof. Natalia Skorodumova