Skip to main content

Hållbara inköpsresor – Stads- och handelsutveckling i samverkan

Time: Fri 2015-11-20 09.00

Location: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Subject area: Planning and decision analysis with specialisation in urban and regional studies

Doctoral student: Mattias Wärnhjelm

Opponent: Professor Lars Westin, Umeå universitet

Supervisor: Professor Göran Cars