Skip to main content

High dynamic stiffness nanostructured composites for vibration control

Time: Tue 2015-12-01 10.00

Location: Brinellsal M311, Brinellvägen 68, KTH

Subject area: Industriell produktion

Doctoral student: Qilin Fu , Industriell produktion

Opponent: Prof. Per Nylén, Inst. för Ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan

Supervisor: Prof. Mihai Nicolescu