Skip to main content

Lost in translation - Vad ska vi översätta och hur?

Ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund. Medverkande: Lennart Nyberg, Lunds universitet, chef för avdelningen för översättning och språkfrågor. Theresa Kirchheim och Erika Malcolm, avdelningen Language & Publishing på Scania. Viggo Kann, KTH, ordförande för språkkommittén.

Time: Tue 2015-04-28 12.15 - 13.00

Location: Kollegiesalen Brinellvägen 8 entréplan

Google translate? Frågar kollegan? Anlitar översättningsbyrå? Inte alls? Hur översätter du? Vid detta seminarium berättar representanter från två organisationer som har ett strukturerat sätt att hantera översättning och språkgranskning hur de gör och vad man bör tänka på vad gäller översättning och språkgranskning. Hur upprätthåller vi tillräckligt hög kvalitet i översättningarna? Vad har vi tid och råd att översätta?

Anmälan sker via länk nedan. Anmälan är öppen till och med 2015-04-24. Lunchsmörgås med dryck serveras till anmälda från kl 12:00. Kom i tid så du hinner avnjuta din smörgås.

Anmälan

Mer information om Lennart och Viggo

www.lu.se/lucat/user/9f033febf23c0b545981ebd881e7036a

www.kth.se/profile/viggo/

Kontakt: