Skip to main content

Mikro- och nanoteknik i framtida läkemedelsbehandlingar

Time: Tue 2019-05-14 14.00

Location: Q2, Malvinas väg 10, plan 2

Participating: Niclas Roxhed, Mikro- och Nanosystem

Framtidens biologiska läkemedel spås kunna behandla en mängd olika sjukdomar, allt från vardagliga magbesvär till cancer. Redan idag är 6 av 10 av de bäst sålda läkemedlena biologiska läkemedel. Problemet är att dessa proteinbaserade läkemedel är väldigt känsliga, svåra för kroppen att ta upp och lätt förstörs i mag-tarmkanalen. Det gör att alla dessa avancerade läkemedel måste injeceras med nål vilket är krångligt för patienter och hämmar utvecklingen av nya läkemedel.
Med hjälp av mikro- och nanoteknik kan man göra väldigt små avancerade tekniska system, system så små att de kan ta sig in i olika kroppsdelar och effektivt behandla sjukdomar utan att skapa stor åverkan på resten av kroppen.
Den här föreläsningen kommer beskriva nya sätt att med mikro-och nanoteknik minimalinvasivt leverera biologiska läkemedel och metoder att kontrollera läkemedelsbehandlingen.