Skip to main content

Synthesis of well arrayed structures with assistance of statistical experimental design

Time: Fri 2015-09-25 10.00

Location: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Subject area: Teknisk materialvetenskap

Doctoral student: Yajuan Cheng , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Gunnar Westin, Institutionen för kemi, Uppsala universitet, Uppsala

Supervisor: Prof. Pär Jönsson