Skip to main content

Utveckla din undervisning tillsammans med Stockholms Läns Landsting

Samverkansdialog med Stockholms Läns Landsting (SLL)
Du som lärare är inbjuden till dialog med Stockholms Läns Landsting

KTH och SLL har ett strategiskt partnerskap som omfattar området hälsa och sjukvård med utbildning, forskning, infrastruktur, strategisk trafik- och regionplanering och innovation.

Du som lärare bjuds nu in till dialog med SLL på KTH Campus Valhallavägen. Målsättningen är att öka kunskapen om SLL:s utvecklingsområden samt att föra en öppen diskussion kring begreppet anställningsbarhet, SLL:s behov av kompetens nu och i framtiden, och hur vi tillsammans kan stärka arbetslivsanknytningen i våra utbildningar.

Time: Tue 2015-06-16 09.30 - 11.30

Location: KTHB, Osquars backe 31

SLL har valt att träffad dig som arbetar inom områdena Medicinsk teknik, Entreprenörskap och Innovation samt IT och Datateknik. Dessa områden är viktiga för Stockholm Länds Landsting och det finns även möjlighet att diskutera examensarbeten och case för undervisningen.

Medicinsk teknik - självklart söker SLL och SLL Innovation kompetenser med bakgrund och inriktning mot det medicintekniska området.
Entreprenörskap och Innovation - Eftersom SLL Innovation håller på med produktutveckling inom sjukvården så är Design och produktframtagning och Materialdesign områden som är intressanta. Även Maskinteknik och Farkostteknik har breda utbildningar som är intressanta för SLL samt Industriell Ekonomi som kan kopplas ihop med hälsoekonomi samt produktutveckling där bra ekonomiska underlag behövs vid produktförsäljningar och övriga ekonomiska beräkningar inom sjukvården.
IT och Datateknik - Eftersom bra IT-system, exempelvis journalsystem, är grunden i en fungerande sjukvård samt att e-hälsa är under uppbyggnad och kommer vara en stor del av den framtida sjukvården så kommer kompetenser inom IT och Datateknik, Informationsteknik samt Medieteknik vara fortsatt efterfrågade inom sjukvården. Även inom Elektroteknik och datorteknik finns kompetenser som är viktiga inom produktutveckling, allmänt inom medicinsk teknik och i andra delar av sjukvården.

Deltagare från SLL: Christian ansvarig för produktutveckling SLL innovation, alumn från KTH Design och produktutveckling och Björn Lovén, Innovationskordinator, alumn från KTH/Farkosteknik samt kontaktperson mellan KTH och SLL.

Dag och tid: 15 juni kl 9:30-11:30 med möjlighet att stanna till 12 för lunch och vidare diskussion med SLL. Administratörer och studievägledare är också välkomna.


Anmäl senast 8/6 till sarany@kth.se

Kontakt: