Skip to main content

Varför gör vi inte som vi säger? Realitet, retorik och dialektik i svensk stadsutveckling med fokus på fysiska strukturer och energi

Time: Fri 2015-05-29 09.30

Location: Sal L1, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Subject area: Planning and decision analysis with specialisation in urban and regional studies

Doctoral student: Tony Svensson

Opponent: Professor Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet

Supervisor: Professor Göran Cars