KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för informations- och kommunikationsteknik bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom elektronik, programvaru- och datorsystem samt kommunikationssystem. Skolans forskning omfattar både grundläggande och tillämpade projekt samt innehåller betydande inslag av innovativ och entreprenöriell verksamhet. Utbildningsutbudet är brett och omfattar kandidat- och högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram, masterutbildningar samt doktorsprogram. Skolan för informations- och kommunikationsteknik har ett nära samarbete med svensk och internationell industri, forskningsinstitut samt intresseorganisationer som Kista Science City.

Ämnesområde

Kommunikationssystem med inriktning mot nätverksbaserade datorsystem

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar experimentella system inkluderande, men inte begränsat till, datornätverk, distribuerade system och operativsystem. Tyngdpunkten ligger på experimentella system som kombinerar programvara och hårdvara, med inriktning mot storskaliga nätverksbaserade system med höga krav på tillgänglighet och tjänstekvalitet. Av speciellt intresse är arkitekturer för molnbaserade datorsystem som är skalbara, pålitliga och säkra med syfte att leverera högkvalitativa tjänster till slutanvändarna.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning och utbildning inom ovanstående område. Den biträdande lektorn ska delta i och förstärka en befintlig forskargrupp. Den biträdande lektorn ska även bedriva utbildning inom området genom undervisning, handledning av studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt genom att vara kursansvarig lärare.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

  • Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet, dokumenterad genom kollegialt granskade internationella publikationer.
  • Av näst högsta betydelse är den sökandes pedagogiska skicklighet inom ämnesområdet.
  • Det är av betydelse att den sökande har erfarenhet av att undervisa inom programmering samt i kurser orienterade mot experimentell systemkonstruktion och problemlösning. Det är även av betydelse att den sökande har erfarenhet av kursutveckling för elektroniskt lärande.
  • Det är av betydelse att sökande har förmåga att undervisa på engelska och, inom några år, även på svenska. Det är även av betydelse att den sökande har intresse av och förmåga att samarbeta.
  • Det är av betydelse att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet. Även den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning är av betydelse liksom den sökandes potential till utveckling på lång sikt. Likaså är den sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete av betydelse. Förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal är också av betydelse, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer I-2016-0486
Kontakt
  • Peter Sjödin, avdelningschef, 08-790 42 55
  • Elizabeth All, HR-ansvarig, 08-790 44 11
Publicerat 2016-10-01
Sista ansökningsdag 2017-01-30

Terug naar vacatures

Top page top