Miljö och hållbar utveckling

MHU

  • KTH ska aktivt verka för att öka lärare och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande miljö och hållbar utveckling. 

  • En bra startsida:  MHU på KTH  

  • Vill du komma i kontakt med miljöombud och miljögrupp:  miljo@sci.kth.se