Skip to main content

Experimentella resurser vid MWL

 
 

MWLs laboratorieresurser är uppbyggda kring 4 mätrum: ett ekofritt rum, ett efterklangsrum, ett stöt-, vibrations- och materialtestrum och ett halvekofritt rum. Samtliga rum är utrustade med elkraft, hydraulik och tryckluft för drivning av olika typer av maskiner.

 
 

Ekofritt mätrum

Vårt ekofria rum har måtten 7 × 5,95 × 5,8 m3 och är designat för att uppfylla standardiserade krav ned till 100 Hz. Om mätobjektet inte är för stort kan den nedre gränsen sträckas till 80 Hz. Rummet är via en öppning med måtten 2,4 × 2,2 m2 förbundet med vårt efterklangsrum. Typiska mätningar vi kan utför i det ekofria rummet är,

 • maskiners ljudeffekt och
 • skiljekonstruktioners akustiska reduktionstal.

 
 

Efterklangsrum

Vårt efterklangsrum har måtten 6,21 × 7,86 × 5,05 m3 och via en öppning med måtten 2,4 × 2,2 m2 förbundet med vårt ekofria rum. Typiska mätningar i efterklangsrummet är,

 • maskiners ljudeffekt,
 • skiljekonstruktioners akustiska reduktionstal,
 • akustisk absorption och
 • eftersom det ekofria rummet kan trycksättas komponenters ljudalstring då de om-/genomströmmas av ett luftflöde.

 
 

Stöt-, vibrations- och materialtestrum

I vårt stöt-, vibrations- och materialtestrum finns diverse utrustningar för,

 • vibrationsprovning,
 • mätning av vibrationsisolatorers dynamiska egenskaper,
 • mätning av komponenters dynamiska styvhet och
 • karaktärisering av porösa materials akustiska egenskaper.

 
 

Halvekofritt rum

Vårt halvekofria rum har dimensionerna 9,05 × 5,95 × 4,6 m3 och är designat för att uppfylla standardiserade krav ned till 100 Hz. Om mätobjektet inte är för stort kan den nedre gränsen sträckas till 80 Hz. Typiska mätningar i det halvekofria rummet är,

 • tyngre maskiners ljudeffekt.

 
 
 

 
 
 

 
 

Strömningsakustisk mätrigg

I vår strömningsakustiska mätrigg kan vi åstadkomma ett ”tyst” luftflöde vilket möjliggör mätning av akustiska egenskaper för diverse maskintekniska komponenter t ex ljuddämpare, fläktar, kompressorer och motorer av olika slag.

 
 

Kontaktpersoner

Ulf Carlsson, ansvarig MWL laboratorium + 46 8 790 9011, ulfc@kth.se

Stefan Jacob, sjacob@kth.se , +072-148 62 42

Page responsible:Kommunikation SCI
Belongs to: Aeronautical and Vehicle Engineering
Last changed: Oct 29, 2021