Evenemang

Workshop om flygbuller 5 oktober 2018

Workshop om Flygbuller 2018

Hölls fredagen 5 oktober 10.00-17.00 inklusive lunch & mingel

Deltagarlista:

Deltagarlista CSA workshop 2018 (xlsx 11 kB)

Presentationer:

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A

Program:

09.30-10.00 Registrering samt kaffe

10.00-10.10 Presentation av CSA samt dagens program - Prof. Mats Åbom: KTH-Föreståndare CSA

Del 1: Inbjudna föredrag

10:10-10:50 "Reducing Aviation Noise - Technology and Beyond"- Dr. Dominique Collin, Safran Aircraft Engines, Frankrike

10:50-11:20 “The Open Rotor and GKN’s Boxprop - Noise and fuel efficiency”- Dr. Anders Lundbladh, GKN Aerospace Engine Systems Sweden

11.20-11.40 KAFFE

11:40-12:10 ”Swedavia och hållbarhet - CO2 mål, fossilfritt bränsle och buller” - Lena Wennberg, Miljöchef Swedavia

12:10-12:40 ”Hur kan flygsektorn bidra till att klimatmålen nås?- Dr. Jonas Åkerman, Strategiska Hållbarhetsstudier, KTH

12.40-13.40 LUNCH

Del 2: Presentation av CSA projekt

13.40-14.10 ”Minskat buller via brantare landning” - Projekt BRANTARE- Bengt Moberg: Vernamack AB och Johan Rignér: Natmer AB

14.10-14.40 ”Förbättrade modeller för flygbuller som även inkluderar effekten av väder och vind” – Projekt SAFT- Ulf Tengzelius: KTH- Farkost o Flyg och Tomas Grönstedt: CTH- Tillämpad Mekanik

14.40-15.00 KAFFE

15.00-15.15 Hur hanteras buller av Luftfartssystemet– Projekt INFRA- Pernilla Ulfvengren: KTH-INDEK

15.15-15.30 ”Undersökningar medelst Ljudmätningar vid Landningar på Arlanda” – Projekt ULLA- Karl Bolin: KTH- Farkost o Flyg

15.30-16.00 SUMMERING OCH AVSLUTNING

16.00-17.00 MINGEL MED MAT OCH DRYCK

Anmälan görs via e-mail till kbolin@kth.se senast 30 september

Workshop 2017

Vi vill tacka alla som deltog i centrets Workshop och ett speciellt tack riktas till våra föredragshållare som delgivit sina presentationer, nu nedladdningsbara nedan.

kbolin@kth.se
Page responsible:Karl Bolin
Belongs to: Centrum för Hållbar Luftfart
Last changed: Jan 25, 2019