Danielsson och Laurell ledamöter i IVA

Published Feb 13, 2018

Mats Danielsson, Institutionen för Fysik och Fredrik Laurell, Institutionen för Tillämpad fysik, är bland de 18 personer från akademi och näringsliv som valdes in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vid den senaste Akademisammankomsten.

Mats Danielsson ingår nu i avdelningen för teknikens grunder och gränsområden i IVA. Han är professor i medicinsk bildfysik och har 27 internationella patent och har skapat tre spinoff-bolag inom medicinsk teknik. Den mest välkända produkten används i över 30 länder för tidig upptäckt av bröstcancer.
Även Fredrik Laurell ingår numera i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i fysik med inriktning mot laserfysik och fotonik. Fotoniken tillhandahåller nya metoder som påverkar flera teknikområden, från tillverkningsindustri och energisektorn till hälsa och kommunikation.

About the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) is made up of decision-makers and experts from business and industry, academia and public administration. Within the Academy is the collective knowledge and experience of close to 1,300 members divided up into 12 areas of expertise. There are also more than 200 companies represented within IVA’s Business Executives Council.

Read more about Mats Danielsson and Fredrik Laurell on Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens website

Page responsible:Kommunikation SCI
Belongs to: School of Engineering Sciences (SCI)
Last changed: Feb 13, 2018