Skip to main content

Kompletterande utbildningar

Kungliga Tekniska högskolan har fått i uppdrag att tillsammans med ett antal universitet planera för och bygga upp kompletterande utbildningar. KTH ansvarar för att samordna dessa utbildningar.

Studenter i undervisningssal. Kvinna placerar post-it-lappar på tavla.

KTH har flera program som kompletterar tidigare utbildning. Ett program med pedagogisk inriktning, till för dig som har ämneskompetens inom matematik, naturvetenskap eller teknik, med eller utan doktorsexamen, och vill utbilda dig till lärare. Två för dig som har en avslutad utländsk utbildning till ingenjör eller arkitekt och behöver kompletterande kunskaper och färdigheter för att kunna arbete inom ditt yrkesområde i Sverige.

För mer information om programmen, och information om vilka andra universitet som arrangerar liknande kompletterande utbildningar, se under respektive program.

Kompletterande utbildningar för dig som vill arbeta som lärare

Kompletterande utbildningar för dig med utländsk examen som vill arbeta inom ditt yrke i Sverige

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:KTH:s studentrekrytering
Belongs to: Utbildning
Last changed: Sep 28, 2020