KTH Södertälje - fokus på hållbar produktion

Södertälje är ett starkt industriellt fäste i Sverige som har en lång historik av framstående företag. Här finns både världsledande produktutveckling och produktion som genererar stora värden för Sverige.

Nya lokaler 2017!

Det pågår en stor satsning på KTH Södertälje med bland annat nya utbildningar och start av forskargrupper i ännu närmare samverkan med regionens industri och företag. Kring mitten av 2017 kommer därför KTH Södertäljes verksamhet att flytta till nya verksamhetsampassade lokaler i Södertäljes norra stadskärna. Här skapas ett dynamiskt campus med plats för värdeskapande möten och mångfald i ett flexibelt sammanhang som välkomnar, inspirerar, inkluderar och utmanar.

KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus kring produktion med ämnesområden som till exempel: logistik, systemkunskap, processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling. Utbildningarna som har stark koppling till näringslivet och studenterna har kontinuerlig kontakt med företag under sina studieår: bland andra Scania och AstraZeneca. Det leder naturligt till mycket goda förutsättningar till framtida anställning för våra färdiga ingenjörer.

Här utbildas civilingenjörer i Industriell teknik och hållbarhet, högskoleingenjörer inom maskinteknik med fyra fördjupningsområden och, från och med hösten 2017, i Industriell teknik och produktionsunderhåll. Dessutom finns ett magisterprogram inom logistik, och teknisk basutbildning som ger behörighet till KTH:s högskole- och civilingenjörsutbildningar. Våra utbildningar är i ständig utveckling i samarbete med näringslivet, då främst de stora, världsledande företagen Scania och AstraZeneca som finns i Södertälje.

Studenter som läser hos oss har mycket god chans att hyra en studentlägenhet redan från studiestart.

Under närmaste framtiden kommer en ny forskningsorganisation att byggas upp med forskningsområden som  strategiskt underhåll, produktionslogistik och produktionsledning, vilka tillsammans ska bidra till en hållbar industri.

Karta och adress

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Top page top