Till innehåll på sidan

Aviär influensa – en risk för människa

Gruppen för säkerhetsforskning arrangerar seminarium.

Tid: Må 2021-12-06 kl 13.15 - 15.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Föreläsare: Lena Renström

Föredragshållare:

Lena Renström, som har varit laboratorieveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och ansvarig för diagnostiken av samhällsfarliga virussjukdomar hos djur. SVA är ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. I uppdraget ingår bl.a. att bedöma risker för utbrott och spridning av infektionssjukdomar i olika sammanhang.

Innehåll:

Aviär influensa är ett virus som kan infektera fåglar, grisar och människor. Hur ser sambandet ut mellan de tre? Finns det risk för en ny pandemi av samma dignitet som spanska sjukan 1918? Och är den största faran egentligen för fåglarna själva? Några svar på frågorna levereras här.

Coronavirus är en grupp av virus som sedan länge är kända för att orsaka sjukdomar hos många olika djurarter. Nu när en pandemi med SARS-CoV2 drabbat oss människor är det intressant att göra några jämförelser mellan olika coronavirus

Seminariet sker på Zoom.

Länk:

Per Näsman

Gruppen för säkerhetsforskning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-10-21