Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Översvämningsrisk och fastighetsvärden

KTH Bostad 2.0

Tid: Fr 2024-06-14 kl 08.15 - 09.00

Plats: Zoom (länk skickas efter anmälan)

Medverkande: Tommaso Piseddu, KTH. Jan Tärnell, Svefa AB. Mats Wilhelmsson, KTH. Cecilia Hermansson, KTH.

Exportera till kalender

KTH har, tillsammans med Stockholm Environmental Institute (SEI), ett forskningsprojekt (MAVERIC) om hur klimatrisker kan värderas inom infrastruktur, bygg- och fastighetsmarknaden.

Forskningsfrågorna inkluderar:
• hur klimatförändringarna kommer att påverka reala tillgångar;
• vilka klimatrisker som olika aktörer bör hantera i sina analyser;
• hur värderingsmetoder bör anpassas, och;
• hur detta påverkar det potentiella värdet av olika aktörers portföljer.

Seminariet handlar om översvämningsrisker och om dessa kapitaliseras i fastighetsvärden.

Medverkande:
Tommaso Piseddu, doktorand, SEI/KTH
Jan Tärnell, affärsområdeschef, Värdering & Analys, Svefa AB
Mats Wilhelmsson, professor, KTH
Moderator: Cecilia Hermansson, docent, KTH.

Seminariet sker i webinar-form. Länk skickas dagen innan seminariet till anmälda deltagare.

Forskningsprogrammet KTH Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till: konsumenter, branschen, myndigheter; lagar, regler, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. KTH Bostad 2.0 består av flera forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2024-06-05