Bank och finans

Avdelningen för Bank och finans utbildar framför allt i frågor som rör finansmarknaden.

Avdelningen har ett huvudansvar för kandidatprogrammet Fastighet och Finans. Avdelningen har primärt kursansvar för närmare 15 kurser, merparten högt specialiserade mot finansbranschen och där ett antal är unika i Sverige. Bland kursutbudet finns bland annat kurser i organisation och ledning, marknadsföring, kreditbedömning och risk management. Efter en genomgången utbildning har studenterna en ledande utbildning inom det finansiella området med särskild inriktning mot fastigheter. Finansmarknaden anställer idag cirka 100 000 personer i Sverige och har under många år varit i kraftig expansion.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2019-04-16