Projektkommunikation

Avdelningen för projektkommunikation utbildar och forskar i projektledning, samverkan, kommunikation, informationshantering, upphandling och bygglogistik.

Avdelningschef

Forskningsområdet omfattar organisation och ledning av hela byggprocessen från idé och utformning till produktion och förvaltning. Projektkommunikation fokuserar på projektmedlemmarnas kommunikation och informationshantering. Frågan är hur man bäst kan organisera kommunikationen och informationshanteringen mellan projektmedlemmar som inte känner varandra, men som ska samverka under en begränsad tid och som alla kommer från olika företag, olika platser och olika länder.

Avdelningen ansvarar för inriktningen Bygg och byggprojektledning på civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. Genom en kombination av arkitektur, teknik, ekonomi och ledarskap förbereds studenterna för att som byggprojektledare kunna organisera och leda byggprocessen. Utbildningen har en tydlig profil mot tidiga skeden, konceptutveckling och byggherreperspektiv.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2019-04-16