Till innehåll på sidan

Fastighetsvetenskap

Nästan alla mänskliga aktiviteter sker på marken eller i byggnader. Utan att vi alltid tänker på det förutsätter våra aktiviteter att vi har rättighet att utföra vissa åtgärder. Dessa rättigheter definieras av lagstiftning eller sedvänja.

Ett tydligt, och lagligen, avgränsat område är fastigheten som förutom mark kan inrymma byggnader och anläggningar. Över fastigheten disponerar ägaren med äganderätt. Men till fastigheter kan också en rad andra rättigheter vara kopplade t.ex. allemansrätt, vägrätt, rätt till fiske och jakt, ledningsrätt m.m. 

Avdelningen för fastighetsvetenskap undervisar och forskar om hur rättigheter som är knutna till markanvändning och fastigheter skall kunna bildas och/eller förändras för att anpassas till en önskad samhällsutveckling, t.ex. uppförande av bebyggelse med kompletterande infrastruktur eller bevarande och skydd av värdefulla naturområden.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14