Till innehåll på sidan

Geodesi och satellitpositionering

Avdelningen för geodesi och satellitpositionering är ansvarig dels för inriktningen Geografisk IT inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, dels för det internationella masterprogrammet Transport och Geoinformatik (TTGTM), som genomförs på engelska.

Geodesi är en av de äldsta naturvetenskaperna, och under lång tid förknippades den med astronomi. Som vetenskap handlar geodesin om att bestämma jordens form, dess tyngdkraftsfält samt geodynamiska studier. Geodesi är en interdisciplinär vetenskap, som använder sig av satellit-, flyg- och markbaserade mätinstrument för att bl.a. med hög noggrannhet bestämma positioner och rörelser av punkter eller objekt på eller ovanför jordytan. För detta ändamål utnyttjas ett väl definierat referenssystem. Denna information utnyttjas i en mängd vetenskapliga och ingenjörsmässiga tillämpningar baserade på matematik, fysik, astronomi och datateknik.  

Avdelningen för Geodesi och Satellitpositionering bedriver forskning inom en rad ämnesområden av både teoretisk och tillämpad karaktär. Tillsammans med Avdelningen för Geoinformatik är vi ansvariga dels för inriktningen Geografisk IT inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, dels för det internationella masterprogrammet Transport och geoinformatik (TTGTM).

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-14