Ansökan om att påbörja examensarbete

Här finner du information om hur du ansöker om att få påbörja ditt examensarbete.

  • Kontakta kursansvarig/ handledare/examinator för att påbörja examensarbete samt för att lämna in betygsutdraget över dina meriter/färdigheter.
     
  • Studentens färdighet för att få påbörja examensarbete kontrolleras av kursansvarig/ handledare/examinator.
  • Ladda ner examensansökningsblankett när du får godkännande från kursansvarig/ handledare/examinator om att påbörja examensarbetet.
  • Var noggrann och svara på alla frågorna/punkterna när du fyller i examensansökningsblanketten.
  • Kontakta kursansvarig/ handledare om du är osäker på din inriktning, kurskod, betygsskala m.m.
  • Ifylld och påskriven blankett lämnas in så fort som möjligt för att du ska bli antagen och kursregistrerad på examensarbete. För examensjobb i kurs AI206x mailas ifylld blankett till exjobb-byfa@abe.kth.se . För övriga kurser lämnas ifylld blankett i original till handledare/kursansvarig.
  • Har man bytt examinator under arbetets gång, ska detta meddelas studentexpeditionen. Den nya examinatorn skriver även sin signatur på ansökningsblanketten.

Examensansökningsblankett

Innan du laddar ner blanketten för examensarbete på kandidatnivå; kontrollera din inriktning för att veta vilken examensansökningsblankett du ska använda .
Betygsskala: Alla studenter som påbörjade sina studier mellan 2007 och 2014 får välja betygsskala (A-F eller P/F). Det är studentens eget val. Studenter som påbörjat sina studier efter detta datum får inte välja betygsskala.

Blankett för ansökan om examensarbete

1. Kandidatexamensarbete Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (pdf 110 kB)

2. Kandidatexamensarbete Fastighet och Finans (pdf 110 kB)

3. Kandidatexamensarbete Samhällsbyggnad (pdf 110 kB)

4. Masterexamensarbete (pdf 145 kB)

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2020-06-16