backe2016

– Välkommen till KTH X –
– föreningen för teknik, samhälle och miljö –
– en förening för alla som gått på KTH eller är lärare där –

KTH X ARKIV 2004 - 2019

För att om möjligt bidra till att minska coronavirusets spridning gick föreningen under våren 2020 in i viloläge och ställde in alla planerade möten. Viss verksamhet kommer att återupptas hösten 2020 bl. a. med hjälp av Zoom. Denna webbplats kommer inte längre att underhållas, men en ny har skapats. Se nedan.

Adressen till föreningens nya webbplats är https://www.kth-x.org. Där finns aktuella uppgifter om förtroendevalda och protokoll m.m. från årsmötet 2020.

Vinjettbilden högst upp: Osquars Backe den 29 april 2016. Foto: Bengt-Örjan Jonsson.
Bilden nedan: Stora Valvet tidig morgon den 15 juni 2014. Foto: Andreas Jonsson.

portal

Antalet unika besökare på vår webbplats hittills denna vecka = .
Webbplatsen uppdaterad den 24 september 2020 av webbredaktören.
*Angående länken under MEDLEM PUBLICERAR: Medlem som författat något som är av intresse för föreningens medlemmar kan här få en länk till verket. Förslag skickas till KTH X kansli med adressen kthx@nihlen.nu, som låter styrelsen granska och godkänna förslaget i samråd med författaren, innan det publiceras.

Anmälningar till föredrag administreras med benägen hjälp av KTH Alumni.
Sekreteraren har meddelat att han sköter kansliarbetet från sin bostad.
Postadress, mailadress och telefon till KTH X framgår av kanslirutan.

Medlemsavgiften för 2020 är 250 SEK och kan sättas in på föreningens bankgiro 675-2182. Inled meddelande-fältet med de första 6 siffrorna i personnumret följt av namn. Inled inte med ”Medlemsavgift…”.


gran
Dekorativt på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.