backe2016

– Välkommen till KTH X –
– föreningen för teknik, samhälle och miljö –
– en förening för alla som gått på KTH eller är lärare där –

KTH X

Den 9 december kl 8 - 17. Årets sista programpunkt. Dagsutflykt med buss till Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Se programsidan.

Slutet för arkivmetern och arkivkilogrammet. Fulländningen av SI-systemet. Föredrag den 28 november av Jan Johansson, föreståndare för Sveriges Riksmätplatser. Se programsidan.

Den 16 maj 2017 höll Per-Olof Eriksson ett föredrag med rubriken Koldioxid, nyttigt eller farligt. Detta har inte passerat helt obemärkt, vilket redovisas i en intervju med honom på Youtube med adressen https://www.youtube.com/watch?v=HW4wn-JzV4Y&t=6s. Efter intervjun följer ett annat inslag med ungefär samma innehåll på sajten www.swebbtv.se under rubriken Lördagsintervju 65.
Ett radioprogram som sändes den 5 november under rubriken Vetandets värld kan rekommenderas i sammanhanget.

Projektorn krånglade under Hans Nihléns föredrag om digitalisering. Här finns alla 85 bilder som han skulle ha visat. Föredraget kommer att ges på nytt i höst.

Vinjettbilden högst upp: Osquars Backe den 29 april 2016. Foto: Bengt-Örjan Jonsson.
Bilden nedan: Stora Valvet tidig morgon den 15 juni 2014. Foto: Andreas Jonsson.

portal

Antalet unika besökare på vår webbplats hittills denna vecka = .
Webbplatsen uppdaterad den 26 november 2019 av webbredaktören 🤓.
*Angående länken under MEDLEM PUBLICERAR: Medlem som författat något som är av intresse för föreningens medlemmar kan här få en länk till verket. Förslag skickas till KTH X kansli med adressen kthx@nihlen.nu, som låter styrelsen granska och godkänna förslaget i samråd med författaren, innan det publiceras.

Anmälningar till föredrag administreras med benägen hjälp av KTH Alumni.
Sekreteraren har meddelat att han sköter kansliarbetet från sin bostad.
Postadress, mailadress och telefon till KTH X framgår av kanslirutan.

Medlemsavgiften för 2019 är 250 SEK och kan sättas in på föreningens bankgiro 675-2182. Inled meddelande-fältet med de första 6 siffrorna i personnumret följt av namn. Inled inte med ”Medlemsavgift…”.