backe2016

– Välkommen till KTH X –
– föreningen för teknik, samhälle och miljö –
– en förening för alla som gått på KTH eller är lärare där –

KTH X

Det justerade årsmötesprotokollet 2019 finns nu på programsidan.

Projektorn krånglade under Hans Nihléns föredrag om digitalisering. Här finns alla 85 bilder som han skulle ha visat. Föredraget kommer att ges på nytt i höst.

Från Sveriges ingenjörer har vi fått två länkar. På sajten Ingenjörshistoria finns det spännande arkivmaterial och några filmer som belyser ingenjörernas betydelse för svensk samhällsutveckling.
Till SER Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening har vi också fått en länk. Se menyn till vänster under Länkar.

Vinjettbilden högst upp: Osquars Backe den 29 april 2016. Foto: Bengt-Örjan Jonsson.
Bilden nedan: Stora Valvet tidig morgon den 15 juni 2014. Foto: Andreas Jonsson.

portal

Antalet unika besökare på vår webbplats hittills denna vecka = .
Webbplatsen uppdaterad den 29 juni 2019 av webbredaktören 🤓.
*Angående länken under MEDLEM PUBLICERAR: Medlem som författat något som är av intresse för föreningens medlemmar kan här få en länk till verket. Förslag skickas till KTH X kansli med adressen kthx@nihlen.nu, som låter styrelsen granska och godkänna förslaget i samråd med författaren, innan det publiceras.

Anmälningar till föredrag administreras med benägen hjälp av KTH Alumni.
Sekreteraren har meddelat att han sköter kansliarbetet från sin bostad.
Postadress, mailadress och telefon till KTH X framgår av kanslirutan.

Medlemsavgiften för 2019 är 250 SEK och kan sättas in på föreningens bankgiro 675-2182. Inled meddelande-fältet med de första 6 siffrorna i personnumret följt av namn. Inled inte med ”Medlemsavgift…”.