backe2016

– Välkommen till KTH X –
– föreningen för teknik, samhälle och miljö –
– en förening för alla som gått på KTH eller är lärare där –

KTH X

För att om möjligt bidra till att minska coronavirusets spridning kommer föreningen att gå in i viloläge och ställa in alla planerade möten under våren. Förhoppningsvis kommer vi kunna återuppta verksamheten i höst. Denna webbplats kommer inte heller längre att underhållas. Webbredaktören ber i stället att få hänvisa till de mejl som ständige sekreteraren Hans Nihlén fortsättningsvis kommer att sända ut.

Vårens program rivstartade med ett föredrag på Tekniska Museet den 5 februari med professor Stina Wormbs om fjärranalys och satellitbilder.
Nu har det tillkommit ett program i egen regi och flera program i regi av Tekniska museet och Nobelmuseet. Se programsidan.

Vinjettbilden högst upp: Osquars Backe den 29 april 2016. Foto: Bengt-Örjan Jonsson.
Bilden nedan: Stora Valvet tidig morgon den 15 juni 2014. Foto: Andreas Jonsson.

portal

Antalet unika besökare på vår webbplats hittills denna vecka = .
Webbplatsen uppdaterad den 17 mars 2020 av webbredaktören 🤓.
*Angående länken under MEDLEM PUBLICERAR: Medlem som författat något som är av intresse för föreningens medlemmar kan här få en länk till verket. Förslag skickas till KTH X kansli med adressen kthx@nihlen.nu, som låter styrelsen granska och godkänna förslaget i samråd med författaren, innan det publiceras.

Anmälningar till föredrag administreras med benägen hjälp av KTH Alumni.
Sekreteraren har meddelat att han sköter kansliarbetet från sin bostad.
Postadress, mailadress och telefon till KTH X framgår av kanslirutan.

Medlemsavgiften för 2020 är 250 SEK och kan sättas in på föreningens bankgiro 675-2182. Inled meddelande-fältet med de första 6 siffrorna i personnumret följt av namn. Inled inte med ”Medlemsavgift…”.gran
Dekorativt på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.