AlbaNova universitetscentrum i Albano
bild
Övre entrén mot sydväst.
bild
AlbaNova från nordost. Wenner-Gren Center till höger. I förgrunden en provisorisk bilparkering.
Foto: Bengt-Örjan Jonsson.
AlbaNova. AlbaNova universitetscentrum, med underrubriken Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, invigdes 2001, men förefaller fortfarande vara relativt okänt. Som byggprojekt kallades det från början Fysikcentrum eftersom det var tänkt att enbart härbärgera KTH:s och SU:s fysikinstitutioner. Med tiden kom biotekniken att öka kraftigt i betydelse och idag finns i AlbaNova KTH:s institutioner för fysik och bioteknik samt SU:s institutioner för astronomi och fysik. Dessutom finns där ett antal forskningscentra plus Nordita, det Nordiska institutet för teoretisk fysik, som 2006 flyttade från Köpenhamn till Stockholm. (KTH har även en institution för fysik i Kista.)
AlbaNova ritades av den danske arkitekten Henning Larsen och blev 2001 utsett till "Stockholms vackraste hus". Dock var bygget kantat av stridigheter och överklaganden då det ansågs inkräkta på Nationalstadsparken. Byggnaden ansluter genom sin krökta form till Albanobergets branta sluttning mot nordost. Huvudentrén på insidan ligger på plan 5 och den motsatta entrén på utsidan ligger på plan 1. Vid huvudentrén finns en rotunda som inhyser ett bibliotek och en kupol med ett spegelteleskop.
På berget låg tidigare Roslagtulls Epidemisjukhus och flera av dess byggnader är bevarade och används av olika institutioner.
Kommunikationerna till AlbaNova är goda. Bussarna 43 och 44 har ändhållplatser med namnet Ruddammen utanför entrén.

Sidansvarig: Bengt-Örjan Jonsson
Senaste ändring gjord 13 juli 2011. Denna och övriga sidor kan ses med Chrome, Explorer, Firefox, Opera eller Safari. ©
2011 KTH X.

Valid HTML 4.01 Transitional