Finrummet nästa för träforskning

NYHET

Publicerad 2017-12-15

Hallå där Lars Berglund, professor och föreståndare för Wallenberg Wood Science Center på KTH. Du har precis tilldelats ett Wallenberg Scholar-anslag om tre miljoner kronor per år fördelat över ett halvt decennium. Hur känns det?

Lars Berglund, professor i trä och träkompositer vid KTH. Foto: Peter Ardell.

– Jo, tack, fantastiskt bra. Träforskningen är på väg in i finrummet. Först ERC Advanced Grant och sedan det här. 

Som jag förstått det kommer inte de resurser du nu fått med några villkor rörande vad för typ av forskning pengarna ska användas till. Det står dig alltså fritt att satsa på det du själv tror på. Vilken betydelse har detta för dig och forskningen?

– Det betyder att vi kan satsa på idéer som är riktiga chansningar. Vi forskare kan helt enkelt ta större risker. Vi försöker skapa nya nanomaterial från trä och nanocellulosa, och den internationella konkurrensen har hårdnat. Det gör att man behöver prova flera olika spår, för att förhoppningsvis något kan fungera. 

Berätta, vad tänker du forska om! Varför?

– Vi tänker bland annat jobba med kitin som återfinns som starka nanofibriller i exempelvis insekter och skaldjur. Det finns många likheter med funktionen hos cellulosa i växter, och vi hoppas förstå hur naturen designar sina nanokompositer. Dels finns det en miljöaspekt, materialen "tillverkas" ju i vatten och vid låg temperatur. Men vi är mest intresserade av hur biologiska organismer skapar multifunktionella material, till exempel kompositer som kombinerar optiska egenskaper med hög hållfasthet. Vi samarbetar med fotonikforskare vid avdelningen för material och nanofysik på KTH i Kista.

Slutligen: du är den KTH-forskare som fått i särklass mest medial uppmärksamhet under det senaste decenniet sett ur ett internationellt perspektiv. Detta för ditt arbete med transparent trä. På vilket sätt har detta påverkat dig och din forskning?

– Det hjälper säkert till när våra ansökningar om anslag bedöms. Men roliga tillämpningar har också blivit ett kriterium när vi letar nya idéer. Redaktörer på vetenskapliga tidskrifter vill också gärna ha forskning där resultaten demonstreras i form av nya funktioner och egenskaper. 

Lars Berglund fick ta emot det prestigefyllda ERC Advanced Grant på 2,5 miljoner euro i maj 2017. ERC Advanced Grant delas ut av det Europeiska forskningsrådet, och syftet är att stödja och uppmuntra högkvalitativ europeisk forskning. 

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Lars Berglund på blund@kth.se.